FinPlan wenst met realistische ambities ertoe bij te dragen het innovatieve concept van financiële planning bij professionele bemiddelaars en consulenten te verspreiden en aldus de cliënten te verzekeren van een kwalitatief en deontologisch hoogstaande dienstverlening.16-02-2017 en 23-02-2017
Contracteren voor niet-juristen

Een juridische reflex voor het opstellen van een correcte overeenkomst
inschrijving en meer opleidingen

15% tot 40% korting voor FinPlan leden
meer info


09-02-2017
Themadag "Koop onroerend goed 2017"
4 juridische en 4 fiscale items

inschrijving en meer opleidingen

15% korting voor FinPlan leden
meer info

 

31-01-17 tot en met 18-04-17
Successieplanning: Principes, instrumenten en controlemechanismen

inschrijving en meer opleidingen

20% korting voor FinPlan leden
meer info

VISIE

Financiële planning is in de bedrijfswereld al decennia een economische en juridische noodzaak. Het business en financiële plan, het exploitatiebudget, de financieringstabellen, de jaarrekeningen zijn documenten die de doelstellingen van het bedrijf in concrete actiepunten en harde cijfers omzetten. Ze laten toe het bedrijf te positioneren, te controleren, efficiënt te sturen. Omwille van de vitale informatie die ze bevatten, zijn een aantal van deze documenten een wettelijke vereiste. Ze vergen in de meeste gevallen de tussenkomst van vakmensen. Accountants, bedrijfsrevisoren, juristen, fiscalisten zijn enkele van de beroepen die in deze materie hun kennis en expertise demonstreren.

>Lees meer over de visie van FinPlan vzw

OPDRACHT

In de definitie van financiële planning volgt FinPlan bestaande opvattingen, die het concept omschrijven als de integratie tot een samenhangend geheel van een reeks diensten en adviezen inzake de financiële vereisten en doelstellingen van de cliënt in relatie tot het gezin, het bedrijf, de leef- en werkomgeving.

>Lees meer over de opdracht van FinPlan vzw

BENADERING

Het beroep van financiële planner is in België erkend door de wet van 25 april 2014. Het wordt eveneens als toegevoegde waarde uitgeoefend door de meer gedreven specialisten eerder vermeld, in combinatie met hun basisactiviteit.

>Lees meer over de benadering van FinPlan vzw

ATTITUDE

Van financiële planners wordt verwacht dat ze over een bewezen basiskennis beschikken op een reeks vakgebieden, met name belastingen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, sociale zekerheid, sparen en beleggen, verzekeringen en pensioenen, vastgoed en vastgoedstructuren, financieringen, vennootschappen en zakelijke waarden.

>Lees meer over de attitude van FinPlan vzw