Het beroep van financiële planner is in België erkend door de wet van 25 april 2014. Het wordt eveneens als toegevoegde waarde uitgeoefend door de meer gedreven specialisten eerder vermeld, in combinatie met hun basisactiviteit.

Op academisch niveau worden al verschillende jaren inspanningen geleverd om het begrip financiële planning ingang te doen vinden, theoretisch en vaktechnisch te omkaderen. Zo heeft de Universiteit Antwerpen Management School een opleiding uitgewerkt die over twee academiejaren leidt tot het diploma Master of Personal Financial Planning.

De Vrije Universiteit Brussel biedt een opleiding aan die over twee academiejaren leidt tot het getuigschrift Postgraduaat Estate Planning.

Het programma beantwoordt aan de internationale standaard vastgesteld door de European Financial Planning Association (EFPA).

Finplan ontwikkelt volgende initiatieven (zie rubrieken Activiteiten & Info vzw)

  • organisatie van seminaries en studiedagen in samenwerking met Kluwer Opleidingen
  • creatie van financiële planning software
  • toegang tot specifieke software voor vermogensbeheer, privé risicomanagement en successieplanning
  • toegang tot internationale conferenties en seminaries

FinPlan treedt pragmatisch op en werkt regelmatig samen met financiële instellingen en commerciële firma's, in essentie om ervoor te zorgen dat hun producten en diensten inderdaad beantwoorden aan de desiderata van de financiële planner en zijn/haar cliënten.