FinPlan is een dynamische en pragmatische vereniging, die de kennis en ervaring van haar oprichters en leden verzamelt, verruimt en inzet om een kwalitatief hoogwaardige beroepsgroep tot stand te brengen. Actueel biedt het lidmaatschap u de volgende voordelen:

 

 • Gebruik van de Persoonlijke Financiële Audit, een gedetailleerde vragenlijst voor de inventaris en de analyse van de persoonlijke financiële positie en doelstellingen van de cliënt.
 • Ontwerptekst voor de doelomschrijving van een vennootschap actief in financiële planning.
 • Kortingen van 15% tot 40% op een selectie activiteiten uit de algemene kalender van Kluwer Opleidingen, M&D Seminars en Fiscale Hogeschool.
 • Toegang tot internationale conferenties en seminaries.
 • Korting op boeken en publicaties over financiële planning, vermogensbeheer, fiscaliteit, successieplanning en vastgoedbeheer.
 • Mogelijkheden om relaties tot stand te brengen en informatie uit te wisselen met collega's en specialisten in elk van de deelgebieden van de financiële planning.
 • Toegang tot gespecialiseerde websites inzake de diverse deelgebieden van de financiële planning.
 • Ledenservice met antwoord op algemene vragen inzake financiële planning in al haar aspecten.
 • Eén tot anderhalf uur gratis consult als kennismakingsgesprek bij gespecialiseerde werkende en adviserende leden (zie Ledenlijst / rubriek "Adviserende leden en juridisch - fiscaal advies").
  Opgelet, het staat de adviserende leden volledig vrij toch honoraria voor het eerste consult aan te rekenen in functie van de dossiervereisten (gelieve hierover duidelijk afspraken te maken). 

 

Alle hier opgesomde voordelen zijn strikt persoonlijk. Ze kunnen niet worden gedelegeerd aan vennootschappen of instellingen en evenmin aan personen, die geen lid zijn van de vereniging FinPlan